Holland Day

De vierde Lesson Study NL Conferentie

De vierde Nederlandse Lesson Study-conferentie zal plaatsvinden in een internationale omgeving! Van 3 tot en met 5 september 2019 komt de internationale conferentie van de World Association of Lesson Studies (WALS) namelijk naar de Johan Cruijff ArenA. De Nederlandse conferentie wordt georganiseerd door Lesson Study NL in samenwerking met deze conferentie onder de naam “Holland Dag”.

 

De Holland Dag op 4 september 2019 is bedoeld voor alle leraren (PO, VO, MBO en HO), lerarenopleiders, schoolleiders en onderwijsonderzoekers met interesse in Lesson Study in het Nederlandse taalgebied. We organiseren workshops voor zowel mensen die nog onbekend zijn met Lesson Study als voor diegenen die er wel ervaring mee hebben en meer willen leren.

Op de conferentie krijgt u een compleet beeld van de actuele ontwikkelingen rondom Lesson Study in Nederland en Vlaanderen, en van de toepassingsmogelijkheden in uw eigen onderwijspraktijk. Aanmelden voor de Holland Dag geeft mede toegang tot alle Engelstalige presentaties van de WALS op die dag, waardoor u ook kennis kunt maken met internationale onderzoeksprojecten en praktijken.

 

Programmacommissie

De programmacommissie van de Holland Dag bestaat uit:

Prof. dr. Wouter van Joolingen

Dr. Sui Lin Goei

Dr. Siebrich de Vries

Dr. Willemijn Schot

Programma Holland Dag

Woensdag 4 september 2019

Locatie: Johan Cruijff ArenA, Amsterdam

08:00-09:00 – Inschrijving met koffie

09:00-10:00 – Opening door dagvoorzitter Nellie Verhoef met daarna keuze uit:

Keynote Prof. Monique Volman - Lesson Study: techniek of ethiek?

Zaal: Buenos Aires ’72

 

Lesson study is in korte tijd opvallend populair geworden. In deze lezing zal ik die populariteit plaatsen in de bredere context van aandacht voor professionalisering van leraren en verbetering van onderwijskwaliteit, en het belang dat daarbij wordt gehecht aan een onderzoeksmatige aanpak.Vervolgens ga ik in de op de vraag waarom nu juist lesson study zo populair is. Ik geef twee antwoorden. Om te beginnen combineert lesson study een aantal cruciale elementen van verschillende ‘trends’: de school als gemeenschap met een gezamenlijke opdracht, co-constructie van kennis, de lerende leraar. Velen vinden er dus iets van hun gading. Maar pas op: het geheel is meer dan de delen.In de tweede plaats ga ik in op de veel gehoorde verklaring dat het succes van lesson study ligt in het bruikbare en praktisch toepasbare karakter ervan. Dat benadrukt lesson study als techniek. Ik denk dat de kracht van lesson study is dat het ook meer is dan dat, namelijk een aanpak met beroepsethische consequenties. Aan handreikingen voor een ethische verhouding tot het beroep hebben leraren mijns inziens een minstens even grote behoefte als aan praktische handreikingen. Daarom eindig ik met een pleidooi voor het expliciteren en uitbouwen van dat aspect.

 

Monique Volman is hoogleraar onderwijskunde aan de Universiteit van Amsterdam. waar ze programmaleider is van het Educational Sciences programma aan het Research Institute of Child Development and Education (CDE). Haar belangrijkste onderzoeksgebieden zijn leeromgevingen voor betekenisvol leren en ongelijkheid en diversiteit in onderwijs. Ze is projectleider van een aantal projecten, gefinancierd door NWO. Ze begeleidt meerdere studies op het gebied van de betekenis van onderzoek, professionele ontwikkeling van leraren en schoolontwikkeling.

Keynote Prof. Motoko Akiba - Sustaining Lesson Study through adaptation for system coherence

Voertaal: Engels
Zaal: Amsterdam ’72

 

Lesson study has spread around the globe as an international model of collaborative teacher learning during the last two decades.  However, little is known about what it takes to sustain lesson study in a new cultural and organizational context.  Considering the potential of lesson study to support a teacher-driven process of instructional improvement, it is important to examine the conditions that support or hinder its sustainability.  Based on a mixed-methods study of lesson study sustainability in Florida, USA, we found that school districts that sustained lesson study (sustaining districts) were more likely than school districts that decreased or stopped lesson study (phasing-out districts) to increase teacher effectiveness over time.  Interview data further revealed that professional development leaders in sustaining districts adapted lesson study to integrate into the district instructional system and supported school and teacher ownership of lesson study process.  Phasing-out districts, on the other hand, developed a district model of lesson study with protocols and involved district facilitators to ensure fidelity of implementation.  These findings support the importance of lesson study adaptation to achieve instructional system coherence in a new cultural and organizational context for sustaining and benefiting from lesson study.

 

Prof. Motoko Akiba is a Professor and the Department Chair of Educational Leadership and Policy Studies at Florida State University.  She received her B.A. in Education from the University of Tsukuba, Japan, and a dual-title Ph.D. in Educational Theory & Policy and Comparative & International Education from Pennsylvania State University-University Park. Dr. Akiba’s areas of research expertise are teacher policy and reform, teacher professional development, and comparative education policy. Her publications include International handbook of teacher quality and policy (Routledge/Taylor & Francis, 2018) and Improving teacher quality: The U.S. teaching force in global context (Teachers College Press, 2009).

10:00-10:30 – Koffie

10:30-12:00 – Workshopronde 1

Introductie op Lesson Study en demonstratieles

Zaal: Persruimte

 

Altijd al willen weten hoe dat nu gaat, Lesson Study? Wat is er bijzonder aan deze aanpak? Wat gebeurt er precies in de voorbereiding en nabespreking van een ‘onderzoeksles’? Hoeveel tijd kost het? Wat leer je ervan?

Het beste antwoord op deze vragen krijg je door Lesson Study gewoon eens te ervaren. Daarom laten we in twee workshops zien hoe Lesson Study in zijn werk gaat en kunt u zelf deelnemen aan de observatie en nabespreking van een onderzoeksles.

Deze les (een rekenles) s voorbereid door een Lesson Study team van basisschool “De Knotwilg”  in Amsterdam. Na een korte introductie op de les en op Lesson Study, wordt de les daadwerkelijk uitgevoerd met leerlingen van de school. U observeert de leerlingen en  ervaart hoe zij door de les gaan.

In de middagsessie bespreken we de les uitgebreid na. Dat gaat volgens een bepaald protocol dat ervoor zorgt dat alle belangrijke aspecten van de les, en van het leren van de leerlingen worden besproken. Aan het eind van deze sessie discussiëren we over deze ervaringen en over wat Lesson Study voor u zou kunnen betekenen.

Begeleiding van Lesson Study

Zaal: On Fifth 2

 

Lesson Study is een professionaliseringsaanpak waarbij teams uiteindelijk zélf hun ontwikkeling in gang zetten en zoeken naar een continue verbetering van de onderwijspraktijk. In sommige landen is het heel gebruikelijk dat teams zonder begeleiding aan de slag gaan, maar meestal wél ondersteund door werkboeken en bijeenkomsten. In Nederland wordt steeds vaker gekozen voor een opgeleide procesbegeleider Lesson Study. Dat kan iemand zijn van buiten de school, maar ook een collega die een scholing heeft gevolgd.

Uit onderzoek blijkt dat de rol van een facilitator (begeleider) een positieve invloed heeft op het team, de kwaliteit van een Lesson Study en de ontwikkeling van een onderzoekende houding. Ook draagt een begeleider bij aan een verdieping van de gesprekken, het zorgen voor een veilige sfeer en de borging van het geleerde.

In de workshop krijgt u inzicht in de kennis die er is over nut en noodzaak van een procesbegeleider Lesson Study en de voordelen die dat oplevert.

U volgt een simulatie waarin u of één van de andere deelnemers de rol van procesbegeleider op zich neemt en sturing geeft aan het team dat een Lesson Study ontwerpt.

Workshopleider: Madeleine Vreeburg

Lesson Study: de school als lerende organisatie

Zaal: Koninklijke loge

 

Lesson Study (LS) is een krachtige manier om als team van en met elkaar te leren. Maar wat is er allemaal voor nodig om het leren van professionals plaats te laten vinden? Verschillende voorbeelden van Lesson Study in het basisonderwijs zullen dienen als illustratie van de school als lerende organisatie. Hiervoor kijken we vanuit het perspectief van de schoolleider, de LS-procesbegeleider, de LS-teamleden en overige leerkrachten in de school. Uiteraard gaan we ook zelf aan de slag! Welke kenmerken van de lerende organisatie zie je terug in je eigen school? Welke volgende stappen zou je hierin kunnen en willen zetten zodat het leerrendement van Lesson Study gemaximaliseerd wordt?

Workshopleiders: Willemijn Schot en Karin van Look

Lesson Study in speciaal onderwijs

Zaal: Skylounge 235

 

In deze workshop gaan we in op het toepassen van de Lesson Study het speciaal onderwijs. In het speciaal onderwijs werken docenten met verschillende opleidingsachtergronden en specialismen. Ook het type leerling brengt zo zijn eigen dynamiek mee. Er doen zich meer dan in het reguliere onderwijs, onverwachte situaties voor waarin het essentieel is direct adequate te reageren. Door het toepassen van Lesson Study kunnen de docenten in kleine groepjes op een veilige manier met (nieuwe) vraagstukken experimenteren en een groter palet aan begeleidingsmogelijkheden verwerven voor dit type leerlingen. Tijdens deze workshop zullen wij onze ervaringen met u delen en samen met u verkennen hoe Lesson Study bijdraagt aan de uitdagingen in het speciaal onderwijs.

Workshopleider: Heleen Hanssens, Hogeschool Utrecht

12:00-13:00 – Lunch

13:00-13:45 – Postersessie

Becoming a Lesson Study facilitator: a good practice!

Zwanie van Rij, Saskia Tuenter, Rijksuniversiteit Groningen

 

In this good practice we present the process of training eleven secondary school teachers in the North of the Netherlands to become facilitators of Lesson Study. We share the learnings, insights and materials we developed during this training programme. By doing zo we aim to give colleagues insight in and hands on tools for establishing Lesson Study as a sustainable way to contibute to the professionalization of teachers.

 

Background
Facilitating Lesson Study seems beneficial to maximize the learning of the participants (Lewis, J.L. 2016). However, supervising a Lesson study team in a Dutch context proofs to be challenging (De Vries, Verhoef & Goei, 2016). Teachers in Western countries mostly work individually in their classrooms and do not often discuss their experiences nor work collaboratively. Therefore, whenever teachers start working with Lesson Study a change in mindset and developing specific skills is often needed. For that reason, in the Netherlands, the consortium Lesson Study NL (https://lessonstudynl.nl/) recommends schools to assign facilitators to supervise Lesson Study teams and developed a Lesson Study facilitators training for this purpose.

 

Goal of the Lesson Study facilitator training
External Lesson Study facilitators (from the university teacher training institutes) train Lesson Study facilitators how to enhance teacher learning during Lesson Study. By training facilitators working at schools, we support schools to be self-sufficient by creating in-house expertise on facilitation and enable schools to sustain Lesson Study as an organizational routine.

 

Training
The participants are Dutch teachers (primary, secondary, higher education) who have been actively performing in at least one Lesson Study cycle themselves under supervision of a Lesson Study facilitator.
The learning objectives of this training are gaining knowledge and understanding of the Lesson Study process and its backgrounds, enhancing Lesson Study experience, facilitating skills, and developing team-coaching skills. We highlight theory and practice of Lesson Study and all facets of the five roles of the facilitator (De Vries, Verhoef & Goei, 2016. After three full days of training, participants start supervising a Lesson Study team at their school. During this process, participants meet regularly (at least three times) during four months for intervision meetings. At these meetings, they also acquire hands-on knowledge and skills about supervising a Lesson Study team. At the end of the training, the participants receive a certificate with which Lesson Study NL accredits them.

Lesson study als afstudeerproject in de tweedegraads lerarenopleiding

Catherine van Beuningen, Dubravka Knezic, Hogeschool van Amsterdam

 

De tweedegraads lerarenopleidingen van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) stellen zich tot doel studenten op te leiden tot reflectieve en innovatieve leraren (Kragten, 2016): professionals die in staat zijn kritisch te reflecteren op hun eigen handelen (vgl. ‘reflective practitioner’, Schn, 1987) en zich te blijven ontwikkelen in hun beroep, zodat ze zich staande kunnen houden in verschillende en veranderende beroepspraktijken. Wanneer relevant baseert de leraar zijn reflectie en innovatie op onderzoek. Reflectieve en innovatieve leraren moeten dan ook beschikken over instrumentele onderzoekende houdingen en vaardigheden (Enthoven & Oostdam, 2014).
Of studenten zich ontwikkeld hebben tot reflectieve en innovatieve professionals, wordt in de tweedegraads opleidingen getoetst op basis van een afstudeeronderzoek; van studenten wordt verwacht dat zij een praktijkgericht onderzoek opzetten en uitvoeren op de stageschool. In deze afstudeeropdracht heeft onderzoek dus geen instrumentele functie, maar is het een doel op zich. Hiermee ontstaat een gebrek aan alignment tussen het doel van de HvA-lerarenopleidingen professionals af te leveren die beschikken over instrumentele onderzoeksvaardigheden en een toetsvorm die van studenten vraagt zich de rol van onderzoeker aan te meten.
Om dit gebrek aan alignment op te heffen, hebben de presentatoren van deze poster in studiejaar 2018-2019 een pilot geïnitieerd binnen vier HvA-lerarenopleidingen, waarin het afstudeeronderzoek wordt vervangen door een lesson-studyopdracht. Studenten voeren in teams van 4-5 docenten-in-opleiding een vakdidactisch georiënteerde lesson study uit en rapporteren individueel over de leeropbrengsten van het traject. De lesson-studyaanpak sluit goed aan bij de door de opleidingen beoogde doelen: reflectie en innovatie staan in de lesson study centraal en worden gevoed door onderzoekende elementen (verkenning van literatuur; verzameling en analyse van data uit bv. observaties en interviews).
Inmiddels zijn de eerste lesson-studytrajecten binnen de pilot afgerond en ervaringen van zowel opleiders als studenten zijn overwegend positief. Beide groepen benoemen belangrijke voordelen van deze afstudeeropdracht ten opzichte van het ‘traditionele’ afstudeeronderzoek, bijvoorbeeld: de opdracht sluit beter aan bij de praktijk(behoeften) van studenten, studenten kunnen makkelijker een koppeling maken tussen theorie en praktijk, ze ervaren een grotere mate van autonomie en vinden de opdracht relevant voor hun verdere professionele ontwikkeling. In deze posterpresentatie lichten we de opzet van de pilot verder toe en presenteren we de bevindingen uit een eerste evaluatieronde. Ook leggen we graag enkele knelpunten voor aan de aanwezige collega’s.

De kunst van het kijken. Lesson Study in het basisonderwijs

Marianne Espeldoorn-Finke, Expertis Onderwijsadviseurs

 

Doel
Leraren leren betere lessen te geven door gericht leerlingen te observeren.

Praktijk
Vanuit een onderzoekende houding denken leraren in een Lesson Study team samen na over Wat wil ik weten over het leren van mijn leerlingen en wat kan ik in een volgende les misschien anders of beter doen. Door Lesson Study leren leraren door een andere bril te kijken naar hun eigen lespraktijk. De reacties van de leerlingen tijdens en na de onderzoeksles zijn daarbij van groot belang (Dudley, 2012). Door je te concentreren op een ‘case-pupil’ of ‘voorbeeldleerling’ krijg je als leerkracht meer zicht op de leerbehoeften van de deze leerling. Wat belemmert of stimuleert juist het leren? Ken je je leerlingen wel goed genoeg? Reageren de leerlingen wel zoals je had verwacht? Welke feedback geven leerlingen over de aanpak tijdens de les?
Leerlingen observeren is een bijzondere vorm van waarnemen en een doelgerichte activiteit oftewel een vorm van onderzoek doen (Janson en Memelink, 2005). Het observeren van leerlingen en de discussies over deze observaties dagen leraren uit om de professionele dialoog met elkaar te voeren over het leren van leerlingen. Leerkrachten kijken met ‘verse’ ogen naar leerlingen en scherpen hun didactisch repertoire verder aan. Deze professionele dialoog over het leren van leerlingen is een ervaring die je alle leraren gunt. In deze presentatie delen wij ervaringen en voorbeelden hoe het observeren van leerlingen leerkrachten kan helpen om de lessen beter te maken.

 

Relevantie
Leraren leren door een andere bril te kijken naar hun eigen lespraktijk om die te kunnen begrijpen en veranderen. Vanuit een onderzoekende houding gaan leraren op zoek naar inzichten die hen kunnen helpen om betere lessen te geven.

 

Conclusie
Leerlingen doelgericht observeren en interviewen is een middel om leraren kritisch te leren reflecteren. De uitkomsten van de observaties en gesprekken leiden tot verdere professionalisering. Het levert leraren nieuwe inzichten op die effect hebben op hun dagelijks lesgeven.

 

Discussie
Hoe kunnen we bereiken dat leraren:
observaties van leerlingen benutten om het lesgeven te verbeteren?
hun dagelijkse lespraktijk onderzoeken?
kritisch reflecteren in een professionele dialoog?

Lesson Study op OBS De Ontdekking in Almere

Lourens van der Leij, Windesheim Flevoland

 

Lesson Study op Openbare Daltonschool de Ontdekking in Almere

Rekenen in drie groepen 6 en drie groepen 7

– op een basisschool met bijna 1200 leerlingen
– waar kinderen en teamleden hun talenten kunnen ontwikkelen in de breedste zin van het woord en excelleren binnen de eigen mogelijkheden
– waar teamleden zich samen ontwikkelen door informeel leren

Een leerervaring op verschillende niveaus:

– leerlingen
– team
– school
– bestuur
– lesson study begeleiders
– onderzoekers

Lesson Study effectiveness for teachers’ professional learning a best evidence synthesis

Iris Willems, Universiteit Antwerpen

 

Purpose
This review aims to gather evidence for the effectiveness of LS for teachers’ professional learning (TPL) (Figure 2).

 

Methodology
A systematic review of relevant papers published between January 2010 and April 2018 was performed. To accomplish the best evidence synthesis, relevant studies were selected based upon well-chosen keywords and inclusion criteria. Afterwards, the quality of the remaining studies was assessed by using a critical appraisal checklist combined with a strength and weakness analysis. Data sources included relevant articles identified through digital searches on ERIC and WoS, as well through snowball sampling and personal contacts. A total of five studies meeting inclusion criteria were retained for this review (Figure 3).

Findings
The five retained studies provide significant evidence for the positive effects of LS in terms of knowledge (Mutch-Jones et al., 2012), skills (Chizhik et al., 2017; Lewis et al., 2017), teaching behaviour (Schipper et al., 2018) and beliefs (Lewis et al., 2015; Schipper et al., 2018) (Table 2).

 

Conclusions
Addressing the period 2010-2018, the current review is a best evidence synthesis that contributes to the literature by providing a systematic review of studies which all use well-controlled designs to demonstrate the effectiveness of LS for TPL. Valuable new insights into the effects of LS on teachers’ learning process are: to map TPL, LS is usually combined with a conceptual framework; LS can be implemented in all levels of education and is effective both for teachers and teacher candidates (Table 1).

 

Future directions
We advise future researchers to refine and operationalize the constructs for measuring TPL. Beside this operationalization, LS research must identify circumstances and conditions for collective and individual learning among teachers, teacher candidates and students. Indeed, the current review focuses on how LS affects TPL, while the ultimate aim of LS is to improve student achievements through the effectiveness of professional teacher development.
Despite the many positive classroom experiences and the sufficient evidence of the effectiveness of LS provided worldwide in small qualitative research, there is still a lack of significant evidence.
While acknowledging the complexity and associated challenges of performing well-controlled and well-implemented long-term studies that map the impact of LS on their educational context, we believe that researchers and governments should invest in this kind of long term research.

Participation@Lesson Study: out of intention behaviour is born

Steven Mannens, Lesson Study Vlaanderen

 

Although Lesson Study is a powerful method for teachers’ professionalisation with many effective and sustainable characteristics of professional development (de Vries, Roorda, & van Veen, 2017), in Flanders it’s hard getting teachers involved. For sure the method is rather new in Flemish schools, school advisors of POV (an educational office in Flanders) notice that Flemish teachers are reluctant to participate. Intentions to perform a kind of behavior are playing a central role in the actual behavior (Ajzen, 1991). Thus, intentions to participate in Lesson Study are a major predictor to the actual participation.
Therefor a multimethod research is used to find out which (individual) factors are affecting teachers’ intentions to participate in Lesson Study.
The research took place in a secondary vocational school in Flanders (N = 37).
Research about Lesson Study in Flanders is scarce, insights into (individual) factors affecting teachers’ intentions to participate in Lesson Study could help out school advisors implementing Lesson Study.
First, the results show that the majority (more than 50%) of the respondents are moderately positive about participation in Lesson Study. Teachers who are more autonomous motivated for professional development have a higher intention to participate in Lesson Study. Teachers up to 10 years of experience in education are showing a higher intention. Teachers who previous participated more in professional development show also a higher intention.
Second, the results show that environmental factors affecting teachers’ intentions to participate in Lesson Study are influencing individual factors. All of the respondents say that time is a big issue. Time is not only the duration of Lesson Study cycle. It is also having a lack of time; teachers are feeling a huge working load. They also mentioned teacher collaboration in Flemish schools as a challenge. And they mentioned the absence of a professional culture in the school.
Further research is recommended to find positive answers to the obstructing factors.

Verbeteren van de sociale dynamiek met Lesson Study

Wilma Jongejan, Tirza Bosma en Jeroen Pronk, VU Amsterdam

 

Lesson Study wordt traditioneel gebruikt om de pedagogische vaardigheden en pedagogische kennis van leraren te verbeteren. In deze studie verschuift de focus naar het interpreteren en ingrijpen in sociale dynamiek, waardoor de toepasbaarheid in educatieve contexten wordt verbreed.

Scholen zijn immers in het voortgezet onderwijs (VO) verplicht de sociale veiligheid in hun klassen te waarborgen en op te treden bij knelpunten in de sociale klassendynamiek (pesten). Leraren zijn echter vaak maar in beperkte mate op de hoogte van deze klassendynamiek en ervaren handelingsverlegenheid. In dit onderzoek staat de vraag centraal of het deelnemen aan Lesson Study (LS) en het gebruik van een diagnostische e-tool voor de pestdynamiek in schoolklassen (PestPlotter) de competentie van leraren versterkt. De verwachting is dat ze beter in staat zullen zijn knelpunten in de sociale dynamiek te signaleren en interventies te ontwerpen.

Leraren die deelnemen aan deze interventie LS (N=20) worden vergeleken met een vergelijkbare controle conditie op de competentie bij het diagnosticeren en ingrijpen in de sociale dynamiek in de klas (leraren), tevens worden veranderingen in het sociale klimaat in de klas (leerlingen) gemeten.

We zullen de eerste resultaten op de conferentie presenteren en de inzet van LS op het thema sociale veiligheid bediscussiëren.

13:50-15:20 – Workshopronde 2

Nabespreking demonstratieles workshopronde 1

Zaal: Persruimte

 

Altijd al willen weten hoe dat nu gaat, Lesson Study? Wat is er bijzonder aan deze aanpak? Wat gebeurt er precies in de voorbereiding en nabespreking van een ‘onderzoeksles’? Hoeveel tijd kost het? Wat leer je ervan?

Het beste antwoord op deze vragen krijg je door Lesson Study gewoon eens te ervaren. Daarom laten we in twee workshops zien hoe Lesson Study in zijn werk gaat en kunt u zelf deelnemen aan de observatie en nabespreking van een onderzoeksles.

Deze les (een rekenles) s voorbereid door een Lesson Study team van basisschool “De Knotwilg”  in Amsterdam. Na een korte introductie op de les en op Lesson Study, wordt de les daadwerkelijk uitgevoerd met leerlingen van de school. U observeert de leerlingen en  ervaart hoe zij door de les gaan.

In de middagsessie bespreken we de les uitgebreid na. Dat gaat volgens een bepaald protocol dat ervoor zorgt dat alle belangrijke aspecten van de les, en van het leren van de leerlingen worden besproken. Aan het eind van deze sessie discussiëren we over deze ervaringen en over wat Lesson Study voor u zou kunnen betekenen.

Observeren van een les

Zaal: On Fifth 2

 

In deze workshop wordt ingegaan op de kunst van het observeren van leerlingen tijdens het uitvoeren van een Lesson Study. Om tijdens een les een goede observatie uit te voeren zal in eerste instantie duidelijk moeten zijn wat het doel van de Lesson Study is. Bij het ontwikkelen van een les (of lessenserie) zal al nagedacht zijn over wat de leerlingen zullen gaan doen of moeten gaan leren. Maar doen de leerlingen wel wat je verwacht en hoe maak je het denken van leerlingen zichtbaar? Het observeren van een les begint dus niet bij het binnenlopen van de les, maar ruim daarvoor.

 

In de workshop zullen een aantal aspecten aan bod komen:

  • Waar in de voorbereiding naar de les toe aan gedacht kan worden
  • Welke observatiemethoden er bestaan (niet uitputtend)
  • Handige tips voor het focussen op relevante aspecten

Door middel van het bekijken van video-opnames van een les wordt een voorbeeld besproken waarbij zelf ervaren kan worden wat er allemaal komt kijken bij een lesobservatie. Denkt u dat u alles goed meekrijgt tijdens een les? Kom het uitproberen en deel uw ervaringen!

Workshopleider: Tom Coenen, Universiteit Twente

Lesson Study als routine in de school

Zaal: Koninklijke loge

 

Lesson Study inbedden in de school is vaak een grote uitdaging. Het blijkt vaak ingewikkeld om goed te snappen wat Lesson Study is en om alle stappen van de  cyclus uit te voeren. Lesson Study wordt daarom ook wel omschreven als “easy to learn but difficult to master”.  In deze workshop zoomen we in op Lesson Study als organisatieroutine. Door middel van het concept van organisatieroutines laten we zien hoe Lesson Study wordt begrepen, uitgevoerd en ervaren en gaan we in gesprek over de resultaten van het onderzoeken en delen we ervaringen uit onze eigen contexten. Vragen die centraal staan zijn: Hoe wordt het doel van Lesson Study begrepen? Hoeveel kunnen of mogen we aanpassen in de cyclus als we Lesson Study uitvoeren? En wanneer is Lesson Study een relevante organisatieroutine voor docenten?

Werkgroepleider: Fenna Woldhuis, Rijksuniversiteit Groningen

Lesson Study in Vlaanderen

Zaal: Skylounge 235

 

Ook in Vlaanderen vindt Lesson Study als effectieve en duurzame professionaliseringsmethodiek meer en meer ingang. De methodiek biedt heel wat kansen, voor alle partners-in-leren.

Uit onderzoek van Stigler en Hiebert (2016) blijkt dat wanneer Lesson Study wereldwijd geïntroduceerd wordt, deze steeds wordt aangepast aan de eigen onderwijscontext. Maak kennis met Lesson Study Vlaanderen en ervaar welke accenten in Vlaanderen worden gelegd. Met een eigen touch wordt het onderzoekend en collectief leren in de Lesson Study-cyclus vormgegeven.

In deze workshop getuigt Lesson Study Vlaanderen over een Vlaamse casus, gaan we in op bevorderende en belemmerende factoren voor deelname aan de methodiek. Bovendien ga je actief met een aantal tools aan de slag en ervaar je hoe de ontworpen tools ondersteunen.

Workshopleiders: Heidi Verlinden en Steven Mannens

15:20-15:50 – Koffie en thee

15:50-16:35 – Interactieve sessie

Zaal: Buenos Aires ’72
Wat kan Lesson Study voor u betekenen?
Afsluiting Holland Dag

 

16:40-17:40 – Parallelle keynotes

Keynote Prof. Martijn Meeter - Teacher expectations: Can secondary school teachers predict how well their pupils will do?

Voertaal: Engels
Zaal: Buenos Aires ’72

 

Many powerful pedagogies are based on the idea that teachers adapt their lessons to their students’ current needs. However, can teachers actually assess those needs, and see how much students have learned in class? Intuitively, yes, but if lesson study shows one thing, it is how much there is to learn if teachers truly focus on individual students and their learning. Research tells us the same story: that while teachers can assess and predict learning of their students to some extent, there is also room for improvement.Here, we will focus on studies that look at how teachers in secondary schools get to know a new class of students. I will show what information they use to form expectations about their students, and how their insight into their students improves over time. I will also discuss individual differences between teachers, and the role that the quality of assessment plays in getting to know your students.

 

Martijn Meeter is a professor of education sciences at Vrije Universiteit Amsterdam, Netherlands. Since 2015 he has served as director of the LEARN research institute and of the teacher training program at Vrije Universiteit. His research focuses on learning, using traditional methods of education research as well as techniques drawn from cognitive neuroscience, such as computational modelling and EEG. He has also studied clinical populations and conducted surveys in several African countries.

Keynote Prof. Klaas van Veen - Lesson Study: much ado about nothing?

Voertaal: Engels
Zaal: Amsterdam ’72

 

Except apparently for Japan, to organise Lesson study in a sustainable way seems to be quite an issue for the rest of the world. This problem of sustainability is not exclusive for Lesson study but applies to teacher professional development in general. Derived from organisational literature, the concept of organisational routines is helpful to discuss this issue. In short, organisational routines in the light of teaching refer to aspects of the work of teaching that are perceived as self-evident and functional. In the case of Lesson study, it can only be sustainable if it is perceived as a self-evident and functional part of the work of teaching. To be a self-evident and functional part, it should relate to the core of teaching. As we know from recent research on Lesson study, teachers differ in what they perceive as Lesson study and therefore how this relates to the core of teaching. This perception of what Lesson study contains, also impacts the way Lesson study is organised in schools and its sustainability. Related to teachers’ perceptions of Lesson study is also their perception of the problem Lesson study is a solution for, which also impacts its sustainability.

In sum, In this keynote I will discuss these issues in order to understand the possible added value of lesson study for teachers and also whether we can learn from Japan in this respect. In short: Lesson study, much ado about nothing?

 

Klaas van Veen is a professor in Educational Studies at the University of Groningen and director of the teacher education program. Currently he is serving as vice dean of the Faculty of Behavioural and Social Sciences, where he is responsible for the quality of education. Actually, all his professional life his focus is on education and especially on how to organise and support students’ and teachers’ learning. If this was an easy thing to do, he would not be giving a keynote at the WALS. What fascinates him is that despite the many insights we have in learning and teaching, it is still a challenge to organise the learning and teaching in a successful way. Derived from Lora Bartlett, his adagium is that you get the learning and teaching you organise for. Lesson study in this respect is a fascinating way of working and learning.

17:40-18:00 – Holland Dag Borrel

Registratie

Via het online registratieformulier van WALS 2019 kunt u zich registreren voor de Holland Dag. De vroegboekkorting eindigt op 11 juni 2019.

Klik hier voor meer informatie en de link naar het registratieformulier.